Korelasyon Katsayısı Hesaplama ve Regresyon Analizi

Burada korelasyon katsayısı veya regresyon analizi fonksiyonunu hesaplayabilir, grafiklerini görebilirsiniz.

X ve Y değerlerini ilgili kutulara her satıra bir değer gelecek şekilde girin. Veya değerleri X, Y şeklinde üçüncü kutuya, her satırda bir X,Y değeri olacak şekilde girin. Veya alttaki kutuya birinci satıra X, ikinci satıra Y değerlerini, değerler arasına virgül ekleyerek girin.

X ve Y değerleri ayrı girildiğinde her iki satıra da aynı sayıda eleman girmelisiniz.

Ondalık hane ayracı olarak nokta kullanın.

Hesaplama yapabilmek için en az beşer X ve Y değeri girmelisiniz.

Değerleri girdikten sonra "Hesapla" tuşunu tıklayın.

Hesaplama İçin Değerleri Girin
X Y veya X, Y
veya
X1, X2, ..., Xn
Y1, Y2, ..., Yn
Ne hesaplanacak?

Korelasyon Nedir?

Korelasyon, iki değişken arasında doğrusal bir ilişki olup olmadığını gösterir. Yani değişkelerde meydana gelen değişikliklerin birbirini etkileyip etkilemediklerini gösterir.

Korelasyon Katsayısı Nedir?

Korelasyon katsayısı, değişkenler arasındaki ilişkiyi göstermek için kullanılan bir değerdir. Değişken, aşağıdaki formülle hesaplandığında -1 ile 1 arasında bir değer alır. Negatif değerler negatif ilişkiyi, pozitif değerler ise pozitif ilişki olduğunu gösterir. Değerler 1 veya -1 olduğunda mükemmel bir ilişki vardır. Değerler 0'a yaklaştıklarında değişkenlerin aralarındaki ilişki de azalır.

Korelasyon Katsayısı Nasıl Hesaplanır?

Korelasyon katsayısı;
Korelasyon hesaplama formülü ©
formülüyle hesaplanır.

Korelasyon Ne İşe Yarar?

Yukarıda da belirtildiği gibi, korelasyon bağıntısını kullanarak iki değişken arasında doğrusal bir ilişki olup olmadığını bulabiliriz. Örneğin sıcaklık ile tüketim, soru sayısındaki değişikliklerle öğrenci başarısı arasındaki ilişki, üretim ile ücret artışı arasındaki ilişki gibi.

Regresyon (Bağlanım) Nedir?

Regresyon, biri bağımlı, diğeri bağımsız değişken olmak üzere iki değişken arasındaki ilişkiyi ifade etmek için kullanılan bir terimdir.

Regresyon Analizi Nedir?

Regresyonda konu olan bağımlı ve bağımsız iki değişkenin aralarındaki ilişkiyi analiz etmede kullanılan yöntemdir.

Regresyon analizinde, kullanılan bağımsız değişken, hava sıcaklığı gibi bizim etkimiz dışında oluşan değerlerdir. Bağımlı değişken ise dondurma tüketim miktarı gibi ilişki durumu incelenecek bağımsız değişkenden (sıcaklıktan) etkilenerek arttığını veya azaldığını düşündüğümüz değerlerdir.

Resresyon analizinde hesaplama sonucu ortaya bir fonksiyon çıkar. Üstte korelasyonda açıklandığı gibi regresyon analizi de değerler arasındaki ilişkiyi araştırır. Ancak regresyon analizinde ortaya çıkan fonksiyonu kullanarak bağımsız değişkenin alabileceği herhangi bir değerde bağımlı değişkenin ne olacağını tahmin edebiliriz. Verdiğimiz örneğe uyarlarsak, hava sıcaklığı 30 dereceye çıktığında dondurma tüketimi hakkında bir tahminde bulunabiliriz.

Sayılarla açıklamak gerekirse;
Hava sıcaklıklarının (x / bağımsız değişken) 10, 11, 12, 13 ve 14 derece olduğu günlerde dondurma satışlarının (y / bağımlı değişken) sırasıyla 100, 110, 121, 133 ve 146 birim olduğunu varsayarsak, regresyon analizi sonucunda y = -16 + 11.5x şeklinde bir fonksiyon hesaplanacaktır. Bu fonksiyonu kullanarak hava sıcaklığının (x) 30 dereceye çıkması durumunda dondurma satış miktarının (y) ne olacağını öngörebiliriz. Hava sıcaklığı değerini (x) formüldeki yerine koyarsak:
y = -16 + 11.5(30) = 329 buluruz. Bu şekilde hava sıcaklığı 30 dereceye çıktığında dondurma satış miktarının 329 birim olacağını öngörmüş oluruz.

Regresyon analizi, burada bahsedilenden daha fazla, önem testi, güven sınırları gibi işlemler ile bizim hesapsladığımız ve grafiğini çizdiğiniz doğru denklemi haricinde, parabolik ilişki, üssel eğri, geometrik eğri, hiperbolik ilişki gibi fonksiyonları da içerir. Burada sadece temel olarak doğrusal fonksiyon hesaplaması yapılmıştır.

Regresyon Doğrusal Fonksiyonu / Denklemi Nasıl Hesaplanır?

Regresyon A değeri hesaplama formülü ©
formülü ile a değeri,
Regresyon B değeri hesaplama formülü ©
formülü ile b değeri hesaplanır.
y = a + b . x
fonksiyonu ile doğru oluşturulur.

Derya

Çoklu regresyon için de benzer çalışma yapılabilir.

ALİ

Regresyon A değeri hesaplama formülü ©Regresyon B değeri hesaplama formülü ©BU FORMÜLLERE DEĞERLERİ VERİP,TEK,TEK HESAPLAMANIZ, HEM SİZLERİ HEMDE TAKİP EDENLERİ DAHA ANLAMLI KILACAĞINA İNANIYORUM.TEŞŞEKKÜRLER.

Feyza

Güzel olmuş bundan dolayı teşekkür ederim. Ama öğrencilerimize de zararlı oluyor. Onlar verilen soruları buralardan yapıyorlar ve manuel olarak öğrenmeyi engelliyor. Yine de güzel olmuş.

DDDAS

Sizin allajınızı seveyim sayenizde doğru yapacam

© Burada yayınlanan metinler kaynağı ve lisansı bildirilenler hariç hesabet.com'a ait özgün metinlerdir. Herhangi bir yerden alıntı değildir. Bu metinler derslerde kaynak olarak kullanılabilir ancak başka bir web sitesi, görsel veya yazılı ortamda yayınlanamaz.